Vakuové oleje Leybonol LVO

  • Vynikající výkon LEYBONOL je speciálně navržen pro ten nejlepší výkon vaší vývěvy. Naše certifikované oleje zajistí hladký chod.
  • Delší životnost vývěvy Díky použití vakuově kompatibilních přídavných látek chrání LEYBONOL vaši vývěvu a prodlužuje její životnost.
  • Prémiové mazání Prémiová kvalita produktu LEYBONOL prodlužuje intervaly mezi výměnou oleje a snižuje celkovou spotřebu energie, opotřebování a náklady na údržbu.
  • Důkladné testování kvality Oleje LEYBONOL jsou podrobovány častým a přísným testům, aby byly všechny várky konzistentní a poskytovaly vždy stejný vynikající výkon.
  • Nejvyšší průmyslové standarty LEYBONOL je v souladu s předpisy REACH, DSL a NDSL, GHS a dalšími.

Minerální oleje LVO 1xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 100
Minerální olej bez aditiv
Nízký tlak páry, minimální pěnění, výborná separace vody
Standardní olej pro nízký konečný tlak a pro čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů a vodní páryTRIVAC, E+DK, RUVAC
LVO 120
LVO 130
Minerální olej s aditivy
Delší intervaly mezi výměnou oleje, minimální pěnění, výborná separace vody
Standardní olej pro vývěvy SOGEVAC a pro čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů a vodní párySOGEVAC
LVO 140
LVO 150

NSFfood Grade
Minerální olej s aditivy
Odolný vůči oxidaci a vysoce odolný vůči kontaminaci. Zapsáno v NFS H1
Použití v potravinářském průmysluSOGEVAC
LVO 170Minerální olej s přidanými detergenty
Vysoká detergence, tepelná stabilita, minimální pěnění
Tepelné zpracování, nízkotlaké karburační procesy a ostatní procesy produkující dehet ci sazeSOGEVAC

Esterové oleje LVO 2xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 210Syntetický olej (esterový olej s aditivy)
Vysoká tepelná, oxidační a chemická stabilita, dobré čistící a rozptylující vlastnosti, výborná ochrana před opotřebením
Vysokoteplotní aplikace a čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů, oxidu uhličitého (suchého), oxidu uhelnatého, výparů organických rozpouštědel, pryskyřičných výparů, atd.TRIVAC B, SP-Line, E + DK, RUVAC, DRYVAC, SOGEVAC
LVO 220Syntetický olej (esterový olej s aditivy)
Vysoká tepelná, oxidační a chemická stabilita, dobré čistící a rozptylující vlastnosti, výborná ochrana před opotřebením
Provoz s plynovými laseryRUVAC (WSLF)
LVO 240Syntetický olej (speciální esterový olej)
Výborná rozpustnost polymerů
Čerpání procesních médií s tendencí k polymerizaci či přeměně na styreny a butadienTRIVAC B
LVO 250
LVO 260
Syntetický olej (esterový olej s aditivy)
LVO 250 má vysokou tepelnou a oxidační stabilitu. LVO 260 má ještě vyšší tepelnou a oxidační stabilitu.
Mazání turbo-radiálních dmychadelTURBOSTREAM

PAO oleje LVO 3xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 300
NSFfood Grade
Syntetický olej (PAO s aditivy)
Vysoká tepelná a oxidační stabilita, zapsáno v NFS H1
Doporučeno pro aplikace v potravinářském průmyslu, podpůrná čerpadla pro hmotnostní spektrometry a čisticí systémyTRIVAC (pouze D25B), SOGEVAC
LVO 310Syntetický olej (PAO s aditivy)
Vysoká tepelná a oxidační stabilita
Startování při nízkých teplotách a čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů, vodní páry a menšího množství chladiva R717 (amoniak)TRIVAC (do D16B)
LVO 320Syntetický olej (PAO s aditivy)
Vysoká tepelná a oxidační stabilita
Čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů a vodní páryVACUBE
LVO 330Syntetický olej (PAO s aditivy)
Výborná ochrana vody, např. ložiska, vysoká tepelná a oxidační stabilita
Aplikace při vysokých teplotách a čerpání vzduchu, chemicky inertních plynů a vodní páryCLAWVAC, RUVAC 40.000

PFPE oleje LVO 4xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 400
LVO 420
Syntetický olej (PFPE, bez aditiv)
Chemicky inertní, nejvyšší teplotní stabilita
Čerpání silných oxidantů, jako jsou kyslík, ozón či oxid dusičitý a reaktivních látek jako jsou halogeny, vodík, halogenidy a kyselinyLVO 400: TRIVAC BCS, E + DK, RUVAC, SOGEVAC, LEYVAC
LVO 420: SOGEVAC BI
LVO 410
NSF
food Grade
Syntetický olej (PFPE, bez aditiv)
Chemicky inertní, nejvyšší teplotní stabilita
Zapsáno v NFS H1
Čerpání silných oxidantů, jako jsou kyslík, ozón či oxid dusičitý a reaktivních látek jako jsou halogeny, vodík, halogenidy a kyselinyRUVAC, E + DK, DRY- VAC, ECODRY Plus.

oleje pro difuzní vývěvy LVO 5xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 500Uhlovodíkový olej, bez aditiv
Dobrá tepelná stabilita
Standardní olej prodifuzní pumpy k aplikaci ve vysokém vakuuDIP, LEYBOJET 630
LVO 521Vysoká čistota oleje (DC 704, DC 705), delší životnost oleje, nízký tlak páry, vysoká viskozita, vysoká tepelná stabilita, vysoce odolný vůči oxidaci a rozkladuPrémiový olej pro difuzní pumpy k aplikaci ve vysokém a ultra-vysokém vakuuDIP, LEYBOJET 630
Náhrada za LVO 520, LVO 530, LVO 510
LVO 540Speciální uhlovodíkový olej
Delší životnost oleje, lepší konečný tlak, lepší tepelná stabilita, vysoce odolný vůči oxidaci a rozkladu
Olej pro přídavná čerpadla k aplikaci v průmyslově hrubém a vysokém vakuuOil Booster OB

speciální maziva LVO 7xx

Typ olejePříklady aplikacíPříklady vývěv
LVO 700
NSF
food Grade
Syntetický cyklický uhlovodík
Velmi vysoká tepelná stabilita a značná odolnost vůči oxidaci a rozkladu, dlouhá životnost, zapsáno v NSF H1.
Chemicky inertní s plyny kyselé povahy – pro dlouhodobý provoz.SOGEVAC
Náhrada za LVO 200, LVO 110
DOT 4Brzdná kapalina
Kvalitní brzdná kapalina založena na glykol-etheru, odpovídá FMVSS DOT 4. Číslo příslušenství E20010037
Pouze v automobilovém průmyslu pro doplňování kapaliny do brzdných okruhů.TRIVAC, SOGEVAC

Doporučení pro správné skladování olejů a maziv LEYBONOL:

  • skladovací teplota +10 to +30 °C
  • chraňte před přímým slunečním světlem
  • sudy je třeba skladovat horizontálně
  • skladujte v uzavřených místnostech
  • skladovací prostory by měly být čisté a suché

Pří správném skladování v originálním balení činí životnost u LVO240 více než dva roky, u PFPE produktů (LVO 4xx) 20 let. U ostatních olejů LEYBONOL je životnost minimálně 3 roky. U maziv LEYBONOL nelze podat obecné stanisko o životnosti.