Termografie

Účinná diagnostická metoda pro:

 • zobrazení teplotních polí
 • detekci úniků tepla a zvýšené vlhkosti budov
 • detekci nadměrného přehřátí / podchlazení
 • zjištění přechodových odporů v elektrických spojích

Poskytované služby:

1) termografická detekce přehřátých částí strojů (nevratné poškození funkčních ploch)

 • eliminace ZVÝŠENÉHO NAMÁHANÍ
 • zjištění SNÍŽENÉHO MAZÁNÍ
 • zvýšené tlakové poměry
 • nevyvážené magnetické pole rotačních strojů

2) termografická detekce podchlazených strojních celků:

 • omezení zvýšené kondenzace procesních plynů/kapalin
 • prevence proti fatálnímu ucpání a zalepení rotujících částí strojů

3) termografická detekce elektrických strojů a zařízení:

 • silové vodiče a spoje -> přechodové odpory
 • termálních odpařovače -> snížený výkon a nedokonalé odpařování materiálu
 • valivá ložiska elektro-motorů -> přetížení a snížené mazání