Pořádání odborných školení

Okruhy témat:

I. Vakuum a procesy ve vakuu

 • tlak a vakuum -> fyzika nízkých tlaků
 • procesy ve vakuu
 • plazma a její využití v procesech
 • napařování
 • naprašování
 • generování vakua -> vývěvy a vakuové komponenty
 • měření ve vakuu
 • základy detekce netěsností ve vakuu
 • historie vakua

II. Detekce netěsností vakuových aparatur

 • typy a konstrukce detektorů netěsností
 • ovládání a uživatelské nastavení detektoru
 • základní technické parametry a komponenty detektoru
 • základy hledání netěsností a typy netěsností
 • proč Hélium?
 • základní metody hledání netěsností s pomocí Hélia
 • princip dílčího toku
 • diagnostika, údržba a opravy detektorů netěsností

III. Příprava provozu pro vakuové depozice tenkých vrstev

Výrobní prostory a provoz

 • příprava transportu do haly a prostoru pro stroj
 • připojení energií – chladící voda, elektřina, stlačený vzduch (+ionizace), procesní
 • plyny, LAN, emise plynů
 • nároky na okolní prostředí  (čistota, …)
 • příprava pracovního prostředí (vybavení, ND, materiály, …)
 • skladovací prostory (držáky, ND, dílce, materiály, oleje, …)

Uchycení substrátů – celokov, maskování, externí výrobci

Spotřební materiály

 • napařovací materiály
 • naprašovací materiály
 • polymerizace
 • procesní média

Provozní nároky

 • tok materiálu (příprava, skladování, …)
 • výroba
 • údržba (preventivní kontroly) a řešení problémů
 • čištění (vakuová hygiena)

Údržba a opravy

 • pravidelné údržby, časová náročnost, vybavení, …
 • doporučené vybavení a skladové náhradní díly

Čištění  – vybavení, postup, externí firmy

Personál – technolog, operátor, údržba/seřizovač

Testování kvality  – typy testování a nutné vybavení

Likvidace odpadu

Další rozvoj technologie vakuové depozice – technická podpora, školení, zlepšování kvality,…