Zvýšení výkonu vývěv Sogevac SV630B(F)

Otázka zákazníka č.1

Potřebujeme zkrátit výrobní cyklus, každá sekunda je drahá.
Vývěvy by mohli čerpat rychleji.
Můžete s tím něco udělat?

Otázka zákazníka č. 2

Trvá hrozně dlouho, než se dostaneme na mínus první řád.
Dalo by se zkrátit čerpání předvakuových vývěv?

Řešení obou otázek:

Ve vakuových aparaturách s vývěvami Sogevac SV630B(F) lze čerpací výkon vývěvy zvýšit o 20%.  Pro představu, vakuová komora depozitéru CompactMet o objemu 2,7m3 čerpaná vývěvou SV630BF a WH4400 (FC rizeno) je standardně odčerpaná na 0,1mbar za 60s. Po úpravě vývěv SV630BF (přestavbě na SV750BF) lze tuto komoru odčerpat za 40s.

Upgrade vývěvy SV630B(F) lze provést přímo na místě bez demontáže ze stroje.
Vývěva nezvětší svoji zástavbovou plochu a vstupní příruba zůstane zachována.

Řešení?
Volejte TEVAK

LW