Problém s rozběhem rootsovy vývěvy

Popis problému zákazníkem – verze 1

„Rootsova vývěva WH4400 má problém s rozběhem. Otáčky se nezvýší více, než na 18Hz. Po chvíli spadne měnič do nouzového režimu – chyba A503. Co máme dělat?“

Popis problému zákazníkem – verze 2

„Rootsovu vývěvu WH4400 nelze rozběhnout. Otáčky stále na nule. Měnič skočí po chvíli do nouzáku a mašina vypne i rotačku. Co máme dělat?

Příčina problému obou verzí:

Na vysoko-vakuových depozitérech provozovaných především v automobilovém průmyslu (procesy plazmatické polymerizace silikonového oleje) dochází na vnitřních površích celého vakuového systému ke kondenzaci procesních médií. Tyto média vytváří lepivý film. A právě v úzkých štěrbinách vývěvy WH4400 dojde k slepení rotačních částí vůči statoru. Toto se projevuje především po odstávkách (víkendy, závodní dovolené apod.).

Řešení?
Volejte TEVAK

LW