Degradace difuzních olejů

Chemická degradace difuzního silikonového oleje je stále frekventovaný důvod proč je nutné interval údržby difuzních vývěv zkracovat ba dokonce dochází k havarijním stavům těchto vysoko-vakuových vývěv. Prvotním následkem krystalizace je úbytek oleje patrný v olejoznaku vývěvy. Následuje přehřívání této zmenšené olejové náplně, zvýšené tepelné namáhání topných elementů, přepalování oleje atd. V krajních případech způsobuje krystalizace difuzního oleje omezení čerpacího výkonu vývěvy a blokaci výstupní baffle k předvakuové vývěvě -> tzv. nárůst tlaku v difuzní vývěvě.
Typický pohled do vnitřních částí difuzních vývěv s degradovaným olejem:

Příčinou degradace difuzního oleje je kontaminace cizími látkami jakými jsou například:

  • Organická rozpouštědla (ředidla, aceton,…) používaná při čištění vakuové komory nebo samotné difuzní vývěvy
  • Chemické přípravky pro výrobu a čištění substrátů (výrobků ve vakuové komoře)
  • Chemické látky používané při výrobě plastových dílů (substrátů) z PVC, PC, PE,…
  • Ostatní vypařované materiály ve vakuové komoře, které kontaminují difuzní vývěvu

Řešením tohoto fenoménu je několik. Jednou z možností je vyměnit olej silikonový za olej minerální. S minerálním olejem se ovšem vracíme o několik až desítek let zpět. Z pohledu provozního a požadavků na výkonnost difuzních vývěv, jsou minerální oleje již překonány. Zůstaneme-li u olejů silikonových, doporučujeme použít vysoce čistý a aditivovaný difuzní olej LVO521. Tento olej je plnohodnotnou náhradou dříve vyráběných olejů DC704 (705).

Řešení?
Volejte TEVAK

LW