Jak správně pečovat o Váš Trivac?

Rotační olejové vývěvy TRIVAC jsou známy svou robustností, spolehlivostí a dlouhou životností. Díky tomu jsou tato čerpadla ideální pro celou řadu aplikací od automobilového průmyslu po farmaceutické laboratoře.

Bohužel ne každý ví, jak o tyto vývěvy správně pečovat.
Připravili jsme pro vás 5 jednoduchých tipů.

1. Neškrťte výfukové potrubí

Existuje několik vážných problémů, které může seškrcení výfukového potrubí způsobit. Redukce nebo úplné zablokování mohou vést ke snížení čerpací rychlosti, přehřátí vývěvy, ale také k jejímu poškození.
K prevenci zajistěte, aby potrubí mělo minimálně stejnou světlost jako výstupní port vývěvy, nebylo blokováno žádnými mechanickými prostředky ani hromaděním procesních usazenin. Zavedením pravidelné a důkladné údržby zajistěte čistotu potrubí.

2. Zajistěte dostatečné chlazení vývěvy

Vývěvy Trivac jsou vzduchem chlazené. Ke správné funkci je potřeba vývěvu umístit na vhodné, dobře větrané místo. Rozhodně nedoporučujeme vývěvu provozovat v uzavřené skříni. Přehřátí způsobí „var“ oleje a poškození vývěvy.

3. Používejte kvalitní filtry

Pokud máte v procesu pevné částice je nutné zabránit jejich vstupu do vývěvy. Informace o široké nabídce filtrů společnosti Leybold naleznete v našem katalogu. Neváhejte nás kontaktovat.

4. Používejte „gas ballast“ ventil

I za běžných atmosférických podmínek vstupuje do vývěvy určité množství vlhkosti. Dlouhodobé vystavení těmto podmínkám způsobuje zhoršení dosažitelného tlaku. V krajním případě může způsobit selhání těsnění. Používání „gas ballast“ ventilu je nejlepším způsobem, jak se zbavit veškeré vodní páry ze systému vývěvy.

5. Eliminujte olejovou mlhu na výstupu

Olejová mlha nebo kouř z výfuku čerpadla může představovat zdravotní riziko a způsobovat zvýšené opotřebení vývěvy. Používejte vhodné výfukové filtry. Tyto dokáží mlhu úspěšně odfiltrovat a zachytit, některé vracejí olej zpět do vývěvy.

Dodržováním uvedených doporučení zajistíte dlouhou životnost vaší vývěvy. Pomohou vám také snížit servisní náklady a minimalizovat rizika prostojů v důsledku poruchy nebo selhání vývěvy. Tyto a další informace naleznete v manuálech k vývěvám, které vám na dotaz poskytneme.

Zdroj: https://blog.leybold.com/5-tips-for-how-to-make-your-rotary-vane-pumps-last-longer

-ml-